Plaćanje - način kupovine

 
U našim prodavnicama možete plaćati na više načina:

 • gotovinski
 • platnim karticama 
 •  
 • čekovima
 •  
 • bezgotovinski
 •  
 • sindikalna prodaja (administrativna zabrana)

Sindikalna prodaja:

 • za iznos od 4.000 do 7.000 na tri jednake rate
 • za iznos od 7.000 do 10.000 na četiri jednake rate
 • za iznos preko 10.000 na pet jednakih rata bez kamate